Atenció

Per poder activar l’accés cal clickar a NO TINC USUARI, i utilitzar el mateix email amb que estem donats d’alta al club.

Només pot haver 1 mail per soci, si més d’un soci comparteix el mateix email contacteu-nos.

Una vegada fet aixó rebem un mail per posar la contrasenya i activar el compte (es disposa de 24h per respondre).