Distàncies

gener 1, 2019

Rourània Marató

48k – 2800+
més info

gener 1, 2019
gener 1, 2019

Roures Clàssica

27k – 1500+
més info

gener 1, 2019
gener 1, 2019

Roures Petita

16k – 870+
més info

gener 1, 2019
gener 1, 2019

Caminada dels Roures

10k – 500+
més info

gener 1, 2019
gener 1, 2019

Marxa Nòrdica

13k – 250+
més info

gener 1, 2019