1. Roures 2021 es realitzarà EL 24 d’octubre.
 2. Roures 2020 comptarà amb 4 circuits: Marató, Clàssica, Petita i Caminada.
 3. Les sortides de cada una d’elles seran:
  1. Marató: 7:30h
  2. Clàssica: 8:30h
  3. Petita: 9:30h
  4. Caminada: 9:45h
 4. Els temps màxims per finalitzar les proves seran els següents:
  1. Marató: 12h (cursa)
  2. Clàssica: 5:30h  (cursa)
  3. Petita i Caminada: 4:30h
 5. Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre que s’hagin inscrit correctament. Tots els menors d’edat que vulguin participar-hi, hauran de recollir el dorsal amb el pare/mare/tutor legal que haurà d’omplir una autorització en el mateix moment. 
 6. Els Menors de 16 anys només podràn participar en la Caminada. Els menors entre els 16 i els 18 anys, no podràn participar en la Marató.
 7. Les inscripcions estaran limitades al següent nombre de participants per cursa:
  1. Marató: 200
  2. Clàssica: 200
  3. Petita: 250
  4. Caminada: 100
 8. Es premiaran els tres primers classificats absoluts masculins i femenins a més del primer classificat de les següents categories:
  1. Júnior: entre 16 i 18 anys 
  2. Sènior: entre 19 i 40 anys
  3. Veterà: entre 41 i 50 anys
  4. Màster: més de 51 anys
   *Es tindrà en compte l’edat del mateix dia de la cursa.
   **Els premis no són acumulables
   ***L’equip amb més participants en el conjunt de les proves rebrà un obsequi.
 9. Els corredors han de dur el pitrall sempre de manera visible a la part davantera. De la mateixa manera, cada corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal i permetent-ne el control per part dels voluntaris.
 10. No està permesa la participació amb gossos a la Marató, la Clàssica o la Petita. Tampoc està permès cap tipus d’ajuda externa i queda prohibida la participació de cap altra forma que no sigui a peu.
 11. Per participar a qualsevol de les curses és obligatori disposar de llicència federativa de la FEEC o equivalent en vigor (Fedme, ITRA, FEA). En cas de no disposar-ne es tramitarà una llicència temporal que s’afegirà al cost de la inscripció. 
 12. L´organització disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil. Tot i vetllar per la seguretat de tots els caminants o corredors, l’organització no es farà responsable dels accidents que puguin ocasionar-se en la mateixa, el propi corredor en serà l’únic responsable.
 13. Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident o incident que hagin observat. En cas de no fer-ho podran ser desqualificats o penalitzats.
 14. El recorregut romandrà obert a la circulació de vehicles, a excepció de la sortida pels carrers de Montblanc que serà neutralitzada per la Policia local de la ciutat. Cal respectar el codi de circulació en tot moment.
 15. Els participants es comprometen a respectar les normes de civisme i de respecte pels altres corredors i dels paratges naturals per on discorre la marxa, sobretot tenint en compte que part del recorregut transcorre per l’interior del Paratge Natural de Poblet. 
 16. Es obligatori per fer ús dels avituallament portar un got o recipient, als avituallaments no disposarem de gots d’un sol ús, l’organització considera que es un punt important per no produir deixalles i per complir amb els protocols COVID
 17. Només es podrà abandonar en els controls de pas específics a excepció de casos de força major. En ambdós casos caldrà notificar-ho en els punts de control o bé trucant al telèfon de direcció de cursa.
 18. L’organització pot suspendre o modificar els recorreguts en cas necessari malgrat que el mal temps no serà obstacle per dur a terme les curses.
 19. Tot participant autoritza a cedir els seus drets d’imatge a l’organització perquè aquesta utilitzi o publiqui lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats durant el desenvolupament de la mateixa. 
 20. L’organització pot modificar algun dels punts del reglament si així ho creu convenient pel millor desenvolupament de l’esdeveniment o avantatge pels corredors i caminants.
 21. La inscripció a les curses implica l’acceptació de tots els punts d´aquest reglament, en el cas de la Marató, també els punts adjunts específics.

Punts específics de la Marató dels Roures

 1. La inscripció està limitada a majors de 18 anys (l’organització es reserva l’acceptació d’algun corredor menor sempre que justifiqui experiència prèvia).
 2. Es tracta de proves de semi-autosuficiència, per tant no està permesa l’assistència al corredor exceptuant els punts de control i els avituallaments.
 3. Cada participant ha de portar el material que cregui convenient pel desenvolupament de la cursa amb garanties de seguretat, tot i això l’organització obliga a portar el següent material com a obligatori durant tot el recorregut de la prova:
 • Manta tèrmica o de supervivència (mida mínima 2 x 1,2 mt)
 • Sistema d’hidratació (mínim 1 l.)
 • Motxilla o equivalent
 • Telèfon mòbil engegat i no en mode avió.
 • Paravent
 • Menjar calòric adequat al recorregut i al número i tipus d’avituallaments de la prova.