Reglament IMPERIAL TARRACO TRAIL 2020

 1. La Edició 2020 del la IMPERIAL TARRACO TRAIL (ITT a partir d’ara)  es realitzarà el proper 5 de desembre de 2020.
 2. La ITT comptarà amb 5 circuits: MaratóTrailTGN, MitjaTrailTGN, TrailTGN, NòrdicaTGN i CaminadaTrailTGN amb el mateix recorregut les dues últimes .
 3. Les sortides de cada una d’elles seran:
  1. MaratóTrailTGN: 8:00h 
  2. MitjaTrailTGN: 9:30h 
  3. TrailTGN: 9:30h 
  4. CaminadaTrailTGN i NòrdicaTGN: 9:40h 
 4. Els temps màxims per finalitzar les proves seran els següents:
  1. MaratóTrailTGN: 9h
  2. MitjaTrailTGN: 4h
  3. TrailTGN: 3h
  4. NòrdicaTGN i CaminadaTrailTGN: 3h (No competitiva)
 5. Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre que s’hagin inscrit correctament. Tots els menors d’edat que vulguin participar-hi, hauran de recollir el dorsal amb el pare/mare/tutor legal que haurà d’omplir una autorització en el mateix moment. 
 6. Les inscripcions estaran limitades al següent nombre de participants per cursa:
  1. MaratóTrailTGN: 200 participants
  2. MitjaTrailTGN: 250 participants
  3. TrailTGN: 350 participants
  4. CaminadaTrailTGN: 200 participants
  5. NòrdicaTGN; 100 participants
 7. Es premiaran els Tres primers classificats absoluts masculins i femenins a més del primer classificat de les següents categories:
  1. Junior: fins a 18 anys
  2. Sènior: entre 18 i 40 anys
  3. Veterà: entre 41 i 50 anys
  4. Màster: més de 50 anys
   *Es tindrà en compte l’edat del mateix dia de la cursa.
   **Els menors de 16 anys poden participar si així ho desitgen, però no de forma competitiva i acompanyats d’un adult.
   ***Els premis no són acumulables
 8. L’equip amb més participants en el conjunt de les proves rebrà un obsequi.
 9. Els corredors han de dur el pitrall sempre de manera visible a la part davantera. De la mateixa manera, cada corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal i permetent-ne el control per part dels voluntaris.
 10. No està permesa la participació amb gossos. Tampoc està permès cap tipus d’ajuda externa i queda prohibida la participació de cap altra forma que no sigui a peu.
 11. Per participar a qualsevol de les curses és obligatori disposar de llicència federativa de la FEEC o equivalent en vigor (A o B en el cas de la Caminada i C en la resta) . En cas de no disposar-ne es tramitarà una llicència temporal que s’afegirà al cost de la inscripció. 
 12. L´organització Disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil. Tot i vetllar per la seguretat de tots els caminants o corredors, l’organització no es farà responsable dels accidents que puguin ocasionar-se en la mateixa, el propi corredor en serà l’únic responsable.
 13. Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident o incident que hagin observat. En cas de no fer-ho podran ser desqualificats.
 14. El recorregut romandrà obert a la circulació de vehicles, a excepció de la sortida pels carrers de Tarragona que serà neutralitzada per la guàrdia urbana de la ciutat i voluntaris. Cal respectar el codi de circulació en tot moment.
 15. Els participants es comprometen a respectar les normes de civisme i de respecte pels altres corredors i dels paratges naturals per on discorre la marxa. 
 16. Només es podrà abandonar en els controls de pas específics a excepció de casos de força major. En ambdós casos caldrà notificar-ho en els punts de control o bé trucant al telèfon de direcció de cursa.
 17. L’organització pot suspendre o modificar el recorregut de la marxa en cas necessari malgrat que el mal temps no serà obstacle per dur a terme la marxa.
 18. Tot participant autoritza a cedir els seus drets d’imatge a l’organització perquè aquesta utilitzi o publiqui lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats durant el desenvolupament de la marxa.
 19. Com s’estableix en la Llei de Protecció de Dades Personals, les dades d’inscripció de les proves de la Marxa dels Roures s’incorporaran a un fitxer de responsabilitat dels organitzadors amb la finalitat de fer difusió de les curses i altres esdeveniments que puguin organitzar-se sense que aquestes es cedeixen a ningú més.
 20. L’organització no té l’obligació de retornar els diners de la inscripció en cap cas, però n’estudiarà la possibilitat sempre que sigui abans d’un mes de la realització de la UTTGN.
 21. L’organització pot modificar algun dels punts del reglament si així ho creu convenient pel millor desenvolupament de l’esdeveniment o avantatge pels corredors i caminants.
 22. La inscripció a les curses implica l´acceptació de tots els punts d´aquest reglament..
 23. En el cas de la Marató, el material obligatori serà: Motxila, diposit de mínim 1/2L ple, manta tèrmica, paravent, movil amb bateria, got o equivalent (no n’hi haura als avituallaments ni es permetra beure a galet de les ampolles).
 24. En el cas de la resta de distàncies només es obligatori el got  (no n’hi haura als avituallaments ni es permetra beure a galet de les ampolles).

En cas que la previsió meteorològica indiqui mal temps l’organització pot ampliar el material obligatori de la Marató amb els següents elements (amb 24h d’antel·lació): 

 1. Jaqueta impermeable
 2. Segona capa tèrmica.
 3. Malles llargues o malles pirates combinades amb pernera.
 4. Guants.
 5. Gorro, tubular o similar.